Abonamentowa
Opieka Medyczna


złoty pakiet Signum

Pakiet złoty

Złoty pakiet opieki medycznej Signum

 

W ramach pakietu pacjent otrzymuje:

NIELIMITOWANĄ ILOŚĆ WIZYT U LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU:

  • internista
  • lekarz medycyny rodzinnej
  • pediatra
  • do 24 godzin od zgłoszenia.

Pacjenci mają bezpośredni (bez skierowania od internisty) i nielimitowany dostęp do lekarzy wybranych specjalizacji lekarskich niezbędnych do zapewnienia prawidłowej opieki medycznej.
Zakres konsultacji obejmuje: wywiad, badanie przedmiotowe,
skierowanie na badanie diagnostyczne w przypadku wskazań
medycznych, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do
dalszego leczenia specjalistycznego.

LEKARZE SPECJALIŚCI :
»  alergolog,
»  anestezjolog,
»  chirurg ogólny,
»  chirurg naczyniowy,
»  chirurg onkolog,
»  dermatolog,
»  diabetolog,
»  endokrynolog,
»  gastroenterolog,
»  ginekolog,
»  hematolog,
»  kardiolog,
»  laryngolog,
»  nefrolog,
»  neurolog,
»  neurochirurg,
»  okulista,
»  onkolog,
»  ortopeda,
»  proktolog,
»  pulmonology,
»  reumatolog,
»  radiolog,
»  urolog.

Wizyty domowe
Zapewnienie internistycznych bądź pediatrycznych wizyt domowych. Wizyty domowe realizowane są wyłącznie w oparciu o wskazania medyczne, na zlecenie dyspozytora Całodobowej Linii Medycznej. Wizyty domowe są możliwe w razie np. ostrych infekcji, wysokiej gorączki, zaostrzeniu dolegliwości przewlekłych. Niedogodny dojazd do centrum medycznego lub wypisanie recepty nie są okolicznościami uzasadniającymi wizytę w domu Pacjenta.

Rehabilitacja

Do 20 zabiegów w skali roku
W przypadku konieczności wykonania zabiegów rehabilitacyjnych, po określeniu jej zakresu przez
lekarzy, zapewniamy opiekę rehabilitacyjną w poniższym zakresie:
»  konsultacja rehabilitanta
»  konsultacja fizykoterapeuty
»  kinezyterapia: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane,
pionizacja (indywidualna praca z pacjentem) – co najmniej 15
minut , ćwiczenia ogólnousprawniające inne (z ograniczeniem
czasu trwania i ilości zabiegów na rok), ćwiczenia różne
(czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne
wolne, czynne z oporem, izometryczne) – co najmniej 15min,
mobilizacje i manipulacje , nauka poruszania się , wyciągi
»  masaż: masaż suchy
»  elektrolecznictwo:  elektrostymulacja,  galwanizacja,
jonoforeza, prądy diadynamiczne , prądy interferencyjne,
prądy Kotza , prądy TENS , prądy Treberta, tonoliza,
ultradźwięki miejscowe, ultrafonoreza, leczenie polem
elektromagnetycznym.
»  diatermia krótkofalowa, mikrofalowa
»  impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości
»  impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
»  światłolecznictwo: laseroterapia – skaner, laseroterapia
punktowa, naświetlanie promieniami IR, UV, Sollux , światło
spolaryzowane
»  kąpiele: kąpiel wirowa kończyn
»  krioterapia: krioterapia – miejscowa (azot, dwutlenek węgla)
S7 sp. z o.o. I Opieka Medyczna SIGNUM nie pokrywa kosztów
rehabilitacji w przypadku wad wrodzonych, dziecięcego porażenia
mózgowego.

Testy alergiczne
Konsultacja alergologa, testy alergiczne oraz + odczulanie z lekiem pacjenta).

Prowadzenie ciąży
Prowadzenie ciąży obejmuje opiekę lekarza ginekologa-położnika oraz badania diagnostyczne zgodne z
zakresem usług w posiadanym pakiecie.

Zabiegi ambulatoryjne
Zabiegi ambulatoryjne zgodne z konsultacjami lekarskimi. Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych.
Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu.
»  Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne: założenie i zmiana prostego  opatrunku  nie  wymagającego  opracowania chirurgicznego, pobranie wymazu i posiewu, usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w centrach własnych Zleceniobiorcy,  usunięcie  szwów  po  zabiegach wykonywanych poza centrami własnymi Zleceniobiorcy – klasyfikacja przypadku po ocenie lekarza (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)., znieczulenie miejscowe, usunięcie kleszcza
»  Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:, założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa, przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej, koagulacja naczyń przegrody nosa, usunięcie ciała obcego z nosa, ucha, założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego, założenie/zmiana/usunięcie sączka, płukanie ucha/nosa, laryngoskopia pośrednia, pobranie wymazu/posiewu, założenie szwów, usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w centrach własnych Zleceniobiorcy, usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza centrami własnymi Zleceniobiorcy – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza, donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa
»  Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne: badanie dna oka, pomiar ciśnienia śródgałkowego, usunięcie ciała obcego z oka, badanie ostrości widzenia, pola widzenia, widzenia przestrzennego,  iniekcja  podspojówkowa,  badanie autorefraktometrem, podanie leku do worka spojówkowego, płukanie worka spojówkowego, gonioskopia, pobranie wymazu/posiewu, adaptacja do ciemności, dobór okularów
»  Zabiegi  ambulatoryjne  ortopedyczne:, założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego, repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to pozwala), założenie/zmiana  opatrunku,  iniekcje  dostawowe  i okołostawowe, punkcja stawu – pobranie materiału do badań,  założenie  opaski  elastycznej,  założenie szyny/temblaka,  założenie/dopasowanie  protezy, lub stabilizatora.

Podstawowe badania laboratoryjne i diagnostyczne
Bezpłatne i nielimitowane badania laboratoryjne oraz diagnostyczne zlecone przez lekarza.
HEMATOLOGIA: OB eozynofilia bezwzględna morfologia krwi (płytki – met. aut.) reticulocyty rozmaz krwi manualny ANALITYKA OGÓLNA badanie kału na obecność lamblii – ELISA badanie kału w kierunku jaj pasożytów badanie ogólne kału kał na resztki pokarmowe – skrobia, tłuszcze, włókna krew utajona w kale mocz – badanie ogólne mocz – badanie składu chemicznego kamienia moczowego mocz – liczba Addisa lub Hamburgera mocz – mikroalbuminuria posiew kału wymaz kału w kierunku owsików
CHEMIA  KLINICZNA  albuminy  białko  całkowite  bilirubina bezpośrednia (związana) bilirubina całkowita BUN chlorki cholinesteraza dehydrogenaza mleczanowa (LDH) diastaza w moczu (Amylaza) diastaza w surowicy (Amylaza) fosfataza alkaliczna – ALP fosfataza kwaśna – AcP fosfataza sterczowa – AcP- P fosfor w moczu fosfor w surowicy (P) gamma-glutamylo-
traspeptydaza – GGTP glukoza krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym 50 g („0” i „60 min”) krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym 75 g („0” i „120 min”) jonogram (sód i potas) kinaza kreatynowa – CPK kreatynina w moczu kreatynina w surowicy krzywa cukrowa kwas moczowy lipaza lipoproteina a – Lp (a) magnez całkowity mocznik proteinogram transaminaza asparaginowa GOT/AspAT transaminaza alaninowa GPT/AlAT wapń w moczu wapń w surowicy (Ca) żelazo (Fe) DIAGNOSTYKA MIAŻDŻYCY cholesterol całkowity – TC HDL cholesterol (HDL-C) homocysteina lipidogram (TC, TG, HDL-C, LDL- C) trójglicerydy – TG KOAGULOLOGIA antytrombina III (AT III) białko  C  (PC)  czas  kaolinowo-kefalinowy  (APTT)  czas protrombinowy – PT (z wartością INR) czas trombinowy (TT) D-dimery  ilościowo  fibrynogen  BADANIA  SEROLOGICZNE
(REUMATOLOGIA) antystreptolizyna „0” – ASO (miano) białko ostrej fazy – CRP (ilościowo) ceruloplazmina czynnik reumatoidalny – RF (test lateksowy) odczyn biernej hemaglutynacji krętków (TPHA)  odczyn  FTA-AB  odczyn  Waalera-Rosego  (test hemaglutynacji)  seromukoid  VDRL  –  WR  DIAGNOSTYKA CUKRZYCY: C- peptyd fruktozamina, hemoglobina glikozylowana -HbA1c insulina. DIAGNOSTYKA NIEDOKRWISTOŚCI: ferrytyna kwas foliowy TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza transferyna
witamina B12 OCENA STĘŻENIA LEKÓW digoksyna fenytoina karbamazepina kwas walproinowy teofilina. DIAGNOSTYKA WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY – WZW: wirus A przeciwciała p/Hepatitis A Virus (anty HAV) IgM, przeciwciała p/Hepatitis A Virus (anty HAV) Total wirus B przeciwciała anty HBe, antygen HBe, antygen HBs – test jakościowy, HBV-DNA (metoda PCR), przeciwciała anty HBs – test ilościowy, przeciwciała anty HBVc wirus C przeciwciała anty HCV. DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY: anty – tyreoglobuliny – anty TG przeciwciała anty peroksydazie tarczycowej – anty TPO przeciwciała anty receptorom TSH Trójjodotyronina (T3) TSH III generacji tyroksyna (T4) wolne T3 – FT3 wolne T4 – FT4. HORMONY PŁCIOWE: estradiol (E2) estriol wolny globulina wiążąca hormony płciowe – SHBG HCG – beta ilościowo hormon folikulotropowy (FSH) hormon luteinizujący (LH) progesteron prolaktyna (PRL) siarczan dehydroepiandrostendionu – DHEA-S testosteron wolna podjednostka HCG – F-HCG-beta. INNE HORMONY: 17 – KS, adrenalina adrenalina – dobowa zbiórka moczu  aldosteron  aldosteron  –  dobowa  zbiórka  moczu androstendion hormon adrenokortykotropowy (ACTH) hormon wzrostu kortyzol kortyzol – dobowa zbiórka moczu kwas wanilinomigdałowy – VAM dobowa zbiórka moczu noradrenalina noradrenalina – dobowa zbiórka moczu parathormon (PTH).
MARKERY NOWOTWOROWE: 21,1 – marker nowotworów płuc 72.4 – marker nowotworu jelita grubego alfa – fetoproteina – AFP antygen  karcynoembrionalny – CEA Ca – 125 Ca – 15-3 Ca – 19-9 marker Scc PSA – wolny specyficzny antygen prostaty – PSA specyficzny  polipeptyd  tkankowy  –  TPS  tyreoglobulina. DIAGNOSTYKA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA: CK-MB (kinaza kreatynowa-frakcja sercowa) mioglobina troponina I – TI.
DIAGNOSTYKA INFEKCJI: bordetella pertussis IgA bordetella pertussis IgG bordetella pertussis IgM borelioza – IgG/IgM bruceloza IgG bruceloza IgM chlamydia trachomatis PC IgA cytomegalowirus (CMV) – PC IgM test ilościowy cytomegalowirus (CMV) IgG – test ilościowy EBV IgG/IgM helicobacter pylori – PC IgG test ilościowy herpes Virus IgG (HSV IgG) herpes Virus IgM (HSV IgM) listerioza – test jakościowy mononukleoza – test lateksowy mykogram z oznaczeniem MIC mykoplazma pneumoniae IgG, mykoplazma pneumoniae IgM, przeciwciała anty Chlamydia Pneumonia IgM przeciwciała anty Chlamydia Pneumonia IgG przeciwciała anty Chlamydia trachomatis IgG – test jakościowy posiew moczu + antybiogram przeciwciała anty HIV1 / HIV 2 różyczka IgG – test ilościowy różyczka IgM – test jakościowy toksoplazmoza IgG – test ilościowy toksoplazmoza IgM – test jakościowy toxocaroza – IgG wymaz i posiew z wydalin, wydzielin oraz treści ran wymaz w kierunki Escherichia Coli – szczepy enteropatogenne wymaz w kierunku pałeczek jelitowych SS wymazy i posiewy ze skóry, błon śluzowych Yersinia – przeciwciała IgA, IgM, IgG. DIAGNOSTYKA LABORATOTYJNA OSTEOPOROZY: Beta-Cross Laps kalcytonina osteokalcyna – marker tworzenia kości parathormon – PTH TOKSYKOLOGIA: cynkoprotoporfiny fenol koproporfiryny – mocz kwas deltaaminolewulinowy (ALA) porfiryny – frakcje porfobilinogen stężenie cynku stężenie ołowiu stężenie ołowiu – dobowa zbiórka moczu ALERGOLOGIA: IgE całkowite IgE specyficzne – pojedynczy alergen panel mieszany panel oddechowy panel pokarmowy testy skórne. SEROLOGIA GRUP KRWI: oznaczenie grupy krwi odczyn Coombsa (Przeciwciała przeciw czynnikowi Rh) IMMUNOGLOBULINY: & antytrypsyna C – 3c (składnik dopełniacza) C – 4 (składnik dopełniacza) C1 inhibitor, immunoglobulina  A  (IgA)  immunoglobulina  G  (IgG) immunoglobulina M (IgM). AUTOIMMUNOLOGIA: antykoagulant toczniowy przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne/ds. DNA, ss CNA, RNP,Sm,, Scl-70, La, Ro, Jo-1, histonowe, mitochondrialne przeciwciała gliadynowe w klasie IgA przeciwciała gliadynowe w klasie IgG przeciwciała – pemfigus (Pf,Pv)  IMF  przeciwciała  anty  GMB  IMF  przeciwciała antykardiolipidowe IgG przeciwciała antykardiolipidowe IgG i IgM
przeciwciała  antykardiolipidowe  IgM  przeciwciała  anty-mikrosomalne (MAB) przeciwciała gladynowe w klasie IgG i IgA (łącznie) przeciwciała p/ ds. DNA przeciwciała p/ komórkom okładzinowym  żoładka  IMF  przeciwciała  p/cytoplazmie leukocytów – ANCA przeciwciała p/endomysium i gladynowe w klasie IgG i IgA (łącznie) przeciwciała p/endomysium i gliadynowe w klasie IgA przeciwciała p/endomysium i gliadynowe w klasie IgG przeciwciała p/endomysium IgA EmA przeciwciała p/endomysium IgG EmA przeciwciała p/endomysium IgG i IgA EmA (łącznie) przeciwciała p/jądrowe – test przesiewowy ANA przeciwciała p/mięśniom  gładkim  IMF ASMA przeciwciała  p/mięśniom poprzecznie prążkowanym IMF przeciwciała p/mięśniu sercowemu przeciwciała p/mitochondrialne – AMA typu – M2 przeciwciała p/mitochondrialne (M2, M4, M9) AMA przeciwciała p/nadnerczom przeciwciała p/retikulinie w klasie IgA przeciwciała p/retikulinie w klasie IgA i IgG przeciwciała p/retikulinie w klasie IgG przeciwciała p/tyreoglobulinie  (ATG)  Badania  diagnostyczne:  cytologia ginekologiczna RTG klatki piersiowej, kości i stawów, czaszki, zdjęcie przeglądowe narządów jamy brzusznej USG jamy brzusznej, jąder, narządów rodnych, nerek, pęcherza moczowego, piersi, płodu, prostaty – przez powłoki brzuszne, ślinianek, tarczycy USG trans waginalne USG Doppler Wlew doodbytniczy EKG spoczynkowe EKG wysiłkowe Holter EKG, Holter RR ECHO serca EEG  EMG  spirometria  audiometria  densytometra MAMMOGRAFIA, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK): głowy m.in.: mózgu, twarzoczaszki, zatok obocznych nosa, piramid kości skroniowych, oczodołów, nosogardła) szyi kręgosłupa (w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym) klatki piersiowej i śródpiersia, w tym TK płuc wysokiej rozdzielczości (HRCT) jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej (w tym 2 lub 3 fazowa) miednicy małej (w tym 2 lub 3 fazowa) kości i stawów. REZONANS MAGNETYCZNY (NMR): głowy (m.in.: mózgu, twarzoczaszki, zatok obocznych nosa, oczodołów, piramid kości skroniowych, nosogardła, przysadki mózgowej szyi klatki piersiowej kręgosłupa (w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym) kości i stawów (m.in. stawu kolanowego) jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej miednicy małej. ENDOSKOPIA: gastroskopia kolonoskopia rektoskopia sigmoidoskopia  cystoskopia.  Kontrast  używany  do  badań diagnostycznych jest wliczony w cenę pakietu.

Usługi pielęgniarskie w placówce
Usługi pielęgniarskie na terenie Kliniki.
Personel pielęgniarski zapewnia następujące usługi dostępne na
terenie Kliniki:
»  iniekcja domięśniowa (lek pacjenta)
»  iniekcja dożylna (lek pacjenta)
»  kroplowy wlew dożylny (lek pacjenta)
»  opatrunek prosty
»  pomiar ciśnienia krwi
»  próby śródskórne

 

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
Zakres badań jest ustalany po przeprowadzeniu wywiadu przez lekarza. Usługa należy się bezpłatnie jeden raz na 24 miesiące. W przypadku, kiedy posiadacz  pakietu wykonuje przegląd zdrowia częściej, przysługuje mu zniżka w wysokości 50% wartości wykonanych badań. Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia może zostać wykonany również dla członków rodziny posiadacza pakietu (partner, dzieci, rodzice) z rabatem 30% od ceny Kliniki. Usługa dostępna w miastach: Warszawa, Wrocław, Katowice, Sosnowiec, Kraków, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański.

Szczepienia przeciw grypie
Coroczne profilaktyczne szczepienie przeciw grypie.
Usługa szczepienia obejmuje:
»  konsultację przed wykonaniem szczepienia
»  wykonanie iniekcji
»  szczepionkę

Chirurgia jednego dnia
Zabieg chirurgiczny, wykonany w posiadającej do tego formalne uprawnienia placówce medycznej, przez wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek.  Zabieg operacyjny jest procedurą leczniczą, której przeprowadzenie zwykle  związane jest z przecięciem powłok ciała, a jego celem jest usunięcie  przyczyny choroby lub zamierzona zmiana warunków anatomicznych.
Zabiegi chirurgiczne są przeprowadzane wyłącznie na zlecenie lekarza. Nie są pokrywane koszty zabiegów planowych przez pierwsze 6 miesięcy od momentu wykupienia lub rozszerzenia pakietu. Wykaz zabiegów objętych zakresem usług: artroskopia, iniekcja dostawowa, jednostronna operacja palucha koślawego (hallux), jednostronna operacja przepukliny pachwinowej (+ siatka), jednostronna operacja przepukliny udowej, operacja innych przepuklin przedniej ściany brzucha, korekcja palca młotkowatego,  krioterapia  ginekologiczna,  laparoskopowa operacja przepukliny pachwinowej, endoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego, laparoskopowe usunięcie jajnika, artroskopowe  usunięcie  łąkotki  stawu  kolanowego, laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego, laparoskopowe usunięcie przydatków, endoskopowe wyłuszczenie mięśniaka, laparoskopowe wyłuszczenie torbieli jajnika, marsupializacja gruczołu Bartholin’a, nacięcie i drenaż skóry i tkanki podskórnej, nacięcie ropni gruczołu Bartholin’a, obustronna operacja palucha koślawego (halux), obustronna operacja przepukliny pachwinowej (+ siatka), obustronna operacja przepukliny udowej, oczyszczenie paznokcia, łożyska paznokcia, wału paznokciowego, odroczone
szycie ścięgna ręki, operacja „palców trzaskających”, operacja kręczu szyi, operacja przepukliny pępkowej, operacja stawu obojczykowo-barkowego, operacja stulejki, operacja usunięcia jądra, operacja wodniaka osłonki pochwowej, operacja zatoki szczękowej, operacja żylaków powrózka nasiennego, operacyjne zaopatrzenie złamania ze stabilizacją, operacja szczeliny odbytu, opracowanie rany, oparzenia, plastyka przegrody nosowej,
radykalne wycięcie zmiany skóry i tkanki podskórnej + badanie histopatologiczne, szycie rany (skóra i tkanka podskórna), usunięcie ciała obcego z powłok ciała, usunięcie gradówki, usunięcie guzków krwawniczych odbytu met. Longo, usunięcie implantów z kości (śruby, płyty, gwoździe), usunięcie kaletki (łokciowej, kolanowej), usunięcie migdałków podniebiennych, usunięcie polipa szyjki macicy, usunięcie przetoki około
okołoodbytniczej, usunięcie szwów, usunięcie ślinianki podżuchwowej, usunięcie torbieli galaretowatej (ganglion) – dołu podkolanowego, nadgarstka lub innych, usunięcie torbieli, lub zatoki lipoidalnej, usunięcie torbieli szyi, usunięcie wrastających paznokci, usunięcie żylaków podudzi, 1 kończyna, usunięcie żylaków podudzi – 2 kończyny, uwolnienie kanału nadgarstka, uwolnienie przykurczu Dupuytrien’a, wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholin’a, wytworzenie przetoki p. moczowego zestawem „Cystofix”, zabieg rozszerzenia, kalibrowania cewki moczowej, zaopatrzenie złamania.
Maksymalna łączna wartość dopłaty do zabiegów w ciągu 1 roku – 600 zł.

Transport medyczny na terenie całej Polski- do 200 km
Zapewniamy transport medyczny na terenie całej Polski do 200 km, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Całodobowej Linii Medycznej, który uzna konieczność transportu ze względu na wskazania lekarskie.

Stomatologia
Bezpłatnie: konsultacja lekarska wraz z badaniem jamy ustnej i planem leczenia, instruktaż higieny jamy ustnej Rabat 20 % we własnych Klinikach Medycznych operatora medycznego (Warszawa, Wrocław, Katowice, Sosnowiec, Kraków, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański) na stomatologię zachowawczą w tym: leczenie ubytków próchniczych, leczenie kanałowe zębów, odbudowę zębów, suchy zębodół, dewitalizację, amputację i ekstyrpację miazgi, impregnację zębiny.

Dodatkowo
»  15 % rabatu na usługi medyczne: konsultacje lekarskie i ambulatoryjną diagnostykę oferowane u Partnerów Medycznych
»  25 % rabatu na usługi medyczne: konsultacje lekarskie i ambulatoryjną diagnostykę oferowane w Klinikach Medycznych operatora
medycznego (Warszawa, Wrocław, Katowice, Sosnowiec, Kraków, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański)

Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań – 24h Infolinia Medyczna.
Pacjent może zarezerwować termin wizyty z dowolnego miejsca Polski w Klinikach Medycznych na terenie całego kraju. Konsultant Infolinii uzgadnia z pacjentem preferowany termin i oddzwania do pacjenta z potwierdzeniem wizyty. W dniu wizyty pacjent otrzymuje SMS przypominający o terminie konsultacji lub badania.
Całodobowa Infolinia Medyczna, to również telefon alarmowy, pod którym przez całą dobę dyżuruje personel medyczny, który udziela porad w sytuacji wystąpienia problemu zdrowotnego, w razie potrzeby zamawia wizytę domową. Każdy pacjent posiada kartę identyfikacyjną SIGNUM, na której podany jest numer całodobowej linii medycznej .

 

Abonament miesięczny:

indywidualny: 200 zł.

partnerski (ty+dziecko, lub druga osoba dorosłą): 400 zł.

rodzinny (ty+partner/-ka/) + nieograniczona ilość dzieci: 500 zł.

Dostępnych jest ponad 1000 placówek operatora i partnerskich są na terenie całego kraju. Kliknij tutaj aby sprawdzić gdzie masz najbliżej.

Pytania, wątpliwości? Proszę o kontakt.

 

Kliknij tutaj aby zamówić

.